Đây không phải nói về cá nhân, mà về toàn thể xã hội.

Giàu nghèo thì dễ hiểu. Còn xã hội mà sang hèn, là thế nào?

Thiết tưởng “sang” là có nhiều giá trị tinh thần, cụ thể là đạo đức cao và nghệ thuật cao.

Xã hội Việt Nam hồi khoảng năm 2000 chưa giàu mấy mà đã kém sang. Năm 2016, giàu hơn nhiều và cũng kém sang hơn nhiều.

Sang xuống nhanh hơn giàu lên! Trên thang giàu, ta còn rất nhiều bậc để trèo. Nhưng trên thang sang, có lẽ ta đã xuống tới đất!

Thực ra, cái nghĩa vừa nói của chữ sang coi như mất rồi. Đối với đa số trong thế hệ trẻ, sang có thể mua được: người giàu chỉ cần bỏ tiền ra mua hàng xịn, là thành người sang!

(Thu Tứ)Chu Quang Trứ, “Giàu nhưng không sang”Xưa nghèo nhưng không hèn.

Nay giàu nhưng không sang


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I, tr. 145)