Chưa “học” nhiều thì chưa thể giống ai nhiều. Với sự độc đáo “tự nhiên” và năng khiếu bẩm sinh, ta có thể thành công.

Sau thành công đầu đời, ta sẽ phải vượt qua hai khó khăn. Một là làm cho đầy lại nguồn cảm hứng đã vơi. Hai là tiêu hóa những gì ta đã thu vào khi tiếp xúc với nghệ phẩm của người khác. Nếu vượt qua được, ta sẽ có một sự nghiệp sáng tác bề thế, đa dạng.

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Có khi chưa học tập nhiều”Sáng tác (…) có thể (…) thành công (ngay cả khi) người viết chưa từng có điều kiện học tập nhiều.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982, tr. 252)