Trước giờ ta vẫn quen dịch từ hero trong tiếng Anh là anh hùng.

Theo từ điển Webster,
hero có bốn nghĩa:

- Nhân vật thần thoại hay huyền thoại có sức mạnh hay khả năng phi thường.

- Chiến sĩ vẻ vang.

- Người được kính phục vì thành đạt và quý phái.

- Người dũng cảm.

Nghĩa thứ hai dễ tưởng là anh hùng, nhưng không. Chiến sĩ đây là
warrior, là người tham dự chiến tranh. Người ấy có thể dự chiến vì lý do riêng của mình chứ không phải vì dân, vì nước gì cả.

Xét cả bốn nghĩa, thấy
hero thực ra là cá nhân xuất chúng, là “người trội”. Hero có thể anh hùng, có thể không. Nhưng anh hùng thì nhất định hero (vì dũng cảm)!

(Thu Tứ)



Phan Ngọc, “Anh hùng phải vì dân”



Một con người dũng cảm không được người Việt Nam gọi là anh hùng (...) Người Việt Nam chỉ chấp nhận một người nào đó là anh hùng khi sự dũng cảm của anh ta là để phục vụ nhân dân, Tổ quốc.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 234)






_____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.