Lời bàn là bài “Xanh ơi, có nhớ...”) (bấm chỗ xanh để xem).Trần Hữu Dũng, “Trai đàn trên sông Thạch Hãn”
Chiều tàn nổi gió trên sông
Khói nhang quyện tỏa xoay vòng u minh
Thuyền bè đèn sáng lung linh
Nhẹ chèo, kẻo động bóng hình các anh
Rưng rưng nước mắt lăn nhanh
“Mùa hè đỏ lửa” máu tanh ngập vùng
Án ma ni bát mê hồng
Mõ kinh trì tụng rền vang khắp trời
Hoa đăng sóng vỗ nổi trôi
Tuổi xuân nằm lạnh cút côi đất này
Chiêu linh hồn phách, cỏ cây
Có thiêng về chứng theo mây tụ quần
Lập đàn chung thủy tri ân
Đêm huyền ảo, tiếng chuông ngân ấm lòng.