Xuân Oanh, “Mười chín tháng tám” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.