Bùi Công Kỳ, “Ba Đình nắng” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe.