Xuân Hồng, “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh”Xin bấm vào đây để nghe Ngọc Lan trình bày.