Một quan niệm thẩm mỹ chào đời, có thể so nó với một bé gái mới đẻ.

Mỗi ngày trên thế giới biết bao nhiêu bé gái mới đẻ. Trong vô số bé mới đó, biết có được bé nào lớn thành hoa hậu...

Không nên cứ thấy oe oe đỏ hỏn là tri hô “Ðẹp!”. Nhưng tất nhiên mọi người phải cố đẻ thì nhân loại mới mong có ngày thấy được tân Tây Thi.

(Thu Tứ)Nguyễn Gia Trí, “Thí nghiệm là cần”“... thí nghiệm cần thiết (...) hàng vạn người họa chăng mới có một người tìm được một hạt kim cương.”


(Trích thư gửi Phạm Tăng, đề ngày 24-1-1960, đăng trên tạp chí
Thế Kỷ 21, Mỹ, số 189 & 190, 1 & 2 - 2005. Nhan đề phần trích tạm đặt.)