Dân ca Thái, “Inh lả ơi” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.