Thu Tứ, “Xuân hiểu của Mạnh Hạo Nhiên”
Đêm hoa rụng, sáng thơ nở, đáng nên xuân!

Nguyên văn

Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu.


Dịch nghĩa

Giấc xuân ngủ ngon không biết trời đã sáng
Nghe chim hót vang khắp bốn phía
Ðêm qua có tiếng mưa gió
Không biết hoa rụng nhiều ít.

Dịch thơ

Bản 1:

Ngủ ngon điếc gà gáy
Phải chim kêu mới dậy
Đêm qua mưa gió nhỉ
Hoa rụng nhiều ít đây?


Bản 2:

Giấc xuân say chẳng ngờ canh hết
Chợt bên tai ríu rít chim ca
Giật mình đêm có mưa sa
Vườn nhà cây rụng ít hoa hay nhiều?...


Bản 3:

Ðêm xuân ngủ mãi còn ham
Tỉnh nghe chim hót ríu ran khắp trời
Khi hôm mưa gió tơi bời
Vườn nhà hoa hẳn rụng rơi ít nhiều...


Bản dịch thơ khác

Giấc xuân không biết sáng trời
Tiếng chim nghe đã mái ngoài đua kêu
Đêm qua mưa gió dập dìu
Làm cho hoa rụng ít nhiều sao đây?
(Ngô Tất Tố)

Giấc xuân trời sáng không hay,
Chim kêu ríu rít từng bầy khắp nơi.
Ðêm qua mưa gió tơi bời,
Biết rằng hoa cũng có rơi ít nhiều.
(Trần Trọng Kim)

Giấc xuân, sáng chẳng biết
Khắp nơi chim ríu rít
Ðêm nghe tiếng gió mưa
Hoa rụng nhiều hay ít?
(Tương Như)

Đang giấc xuân chợt sáng
Chốn chốn rộn chim ca
Trong mưa gió đêm qua
Biết bao nhiêu hoa rụng?
(Kiều Văn)

Giấc xuân không biết sáng trời,
Tiếng chim bên gối khắp nơi vọng về.
Đêm qua mưa gió não nề,
Một vài hay đã bộn bề hoa rơi?...
(Khương Hữu Dụng)

Giấc xuân đâu biết đêm tàn,
Tỉnh ra, khắp chốn đã tràn tiếng chim.
Trải qua mưa gió một đêm,
Hay chăng hoa rụng bên thềm là bao?
(Nguyễn Lãm Thắng)

Giấc xuân bừng tỉnh ngỡ ngàng,
Quanh nghe ríu rít rộn ràng chim ca.
Đêm qua tiếng gió mưa sa,
Giật mình không biết rụng hoa ít nhiều?
(Xuân Như)

Mơ màng một giấc đêm xuân,
Tỉnh ra chim hót xa gần líu lo.
Đêm qua nghe tiếng gió mưa,
Chẳng hay hoa rụng nhặt thưa thế nào?
(Đàm Thanh)


_______
Tên bài nghĩa là “Sáng xuân”.