Đi xem chèo chả “đứng với người đi xem” thì đứng chỗ nào?! Tình “bướm” mở thì cứ mở nhé. Vì nở chỉ một lần, “hoa” đo đắn lắm, chưa mở tình đâu.

(Thu Tứ)Nguyễn Bính, Đêm cuối cùngHội làng mở giữa mùa thu
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.

Hội làng còn một đêm nay
Gặp em còn một lần này nữa thôi
Phường chèo đóng Nhị Ðộ Mai
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.

Tình tôi mở giữa mùa thu
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.


1936