Văn CaoĐàn Chim Việt sau đây sẽ do Lê Dung hát...Đàn chim Việt (LD)Xin bấm vào đây để nghe