Gửi Anh Một Khúc Dân Ca (dân ca Nam bộ điệu Lý Tứ Đại, lời mới của Dân Huyền) sau đây sẽ do Thanh Huyền hát...Gửi anh một khúc dân ca (TH)Xin bấm vào đây để nghe