Kể ra, người xem có thấy tranh xấu thì mới biết họa sĩ không phải cứ vẽ là ra tranh đẹp! Tức tranh xấu giúp người xem nhận thức đúng hơn về vẽ tranh. Nhưng tranh xấu có thể gây ấn tượng bất lợi về tài năng họa sĩ, trong khi đánh giá tài năng chỉ nên căn cứ vào tranh đẹp. Có biết vẽ đẹp là khó thì biết, đây nhất định chỉ cho xem đẹp thôi!

(Thu Tứ)Bùi Xuân Phái, “Xóa xấu không thương tiếc”Những bức tranh tồi, tranh dở, tranh xoàng sẽ làm hại uy tín của mình đó.

Xóa cái xấu đi không thương tiếc (...)


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, VN, năm 2006 hoặc 2007)