Ta vẫn quen gọi nước Văn Lang, nước Âu Lạc.

Văn Lang, Âu Lạc có phải thực nước chưa, chuyện còn tranh luận.

Nhưng có điều này chắc chắn: đất Âu Lạc bị người Tàu đánh chiếm, cai trị, thế mà dân Âu Lạc không hóa Tàu, mà lại liên tục trở nên thống nhất hơn, để đến sáu bảy thế kỷ sau thì dựng lên cái không ai nghi ngờ là không phải nước!

Như thể người Tàu qua đô hộ là để giúp ta dựng nước!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Ý thức dân tộc có từ...”544, Lý Bí dựng lên một nước mới, với quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở miền cửa sông Tô Lịch (Hà Nội ngày sau) (...)

Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên tự xưng hoàng đế, Việt đế theo sử Bắc (...) hay Nam đế theo sử Nam (...)

Xưng đế, định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối sách với Hoa, những điều đó nói lên sự trưởng thành của ý thức dân tộc


(Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh,
Lịch sử Việt Nam, tập I, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1983, tr. 408-409)

___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.