Trịnh Công SơnDấu Chân Địa Đàng sau đây sẽ do Nguyễn Thị Huyền và Đàm Vĩnh Hưng hát...Dấu chân địa đàng (NTH...)Xin bấm vào đây để nghe