Dân ca Bắc bộ hát chèo Ai Về Hà Bắc sau đây sẽ do Như Hoa cùng tốp nữ Đội chèo Đài Tiếng Nói Việt Nam hát...Hát chèo - Ai về Hà Bắc (NH)Xin bấm vào đây để nghe