Trịnh Công SơnHôm Nay Tôi Nghe sau đây sẽ do Trịnh Vĩnh Trinh hát...Hôm nay tôi nghe (TVT)Xin bấm vào đây để nghe.