Lưu Hữu PhướcHội Nghị Diên Hồng sau đây sẽ do Y Phương và Nguyên Khang hát...Hội nghị Diên Hồng (YP, NK)Xin bấm vào đây để nghe