Dân ca Nam bộ, “Lý giao duyên” (đờn ca tài tử)Xin bấm vào đây để nghe.