Dân ca Bắc bộ Lý Giao Duyên sau đây sẽ do Minh Thúy và Trung Kiên (diễn viên quan họ) hát...Dân ca Bắc - Lý giao duyên (MT, TK)Xin bấm vào đây để nghe