Vũ HạnhVũ Hạnh vẽ chân dung người Việt Nam, miễn chê!

Đẹp mà không phải là không giống nhé.

Gì chứ “bạo”, “ác” như Tàu như Tây thì ta không có đâu.

Rất mong sẽ không bao giờ.

(Thu Tứ)Khuôn mặt người Việt Nam... khuôn mặt do quá trình gian khổ và sức quật cường lớn lao tạo thành, khuôn mặt có cặp mắt biết quắc nhìn, giận dữ mà không tàn bạo, có đôi môi biết mím chặt, căm hờn mà không ác tâm


(Trong
Người Việt cao quý)