Dân ca Nam bộ Lý Cây Bông sau đây sẽ được biểu diễn không lời...Lý cây bông (kl)Xin bấm vào đây để nghe