Giặc Pháp mở nhà tù Côn Đảo ngày 1 tháng 2 năm 1862.

Phan Chu Trinh “đi” tháng 4-1908, “về” tháng 8-1910, ra “đứng giữa đất Côn Lôn” năm 36 tuổi.

Sau ông, bao nhiêu “thân sành sỏi, dạ sắt son” khác sẽ vì “vá trời” mà “lỡ bước”, mãi cho đến khi... trời vá xong.

(Thu Tứ)Phan Chu Trinh, “Đập đá ở Côn Lôn”Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non
Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể mấy trăm hòn
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng chi sờn dạ sắt son
Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan nào sá sự cỏn con.