Họa sĩ vẽ, là vẽ ra cái quan niệm về đẹp của mình, chứ không nhằm tả bất cứ sự vật gì.

Xem tranh Phố Phái, không nên: - A! Phái vẽ Phố. Mà nên: - A! Phái quan niệm tranh đẹp là, chẳng hạn, như thế này đây.

“A!” đúng lối xong, bước kế tiếp là ngắm tranh rồi tự hỏi: có đẹp hay không?

Nếu “không”, hãy quay mặt. Nếu “có”, thì “Thưởng thức! Thưởng thức!”.

(Thu Tứ)Thái Bá Vân, “Tiếp xúc với nghệ phẩm”Tiếp xúc với tác phẩm (...) không phải là để nối liền sự vật trên tác phẩm vào một cái tên gọi (...) mà là để nối liền một quan niệm thẩm mĩ vào một hình tượng nghệ thuật.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 12. Nhan đề tạm đặt.)