Dân ca Tày, “Lập xuân” (hợp ca CB)Xin bấm vào đây để nghe.