Trịnh Công Sơn, “Như cánh vạc bay” (HN)Xin bấm vào đây để nghe.