“Của tin còn một đống này làm ghi”! (TT)Chử Văn Tần, “Kho mũi tên đồng ở Cổ Loa”kho mũi tên đồng Cầu Vực có tới hàng vạn chiếc, không thể là của một công xã đúc để trang bị cho dân binh của công xã mình mà phải là được đúc ra từ một quan xưởng, một lò đúc do một tổ chức có tiềm lực to lớn sản xuất để trang bị cho một lực lượng phòng vệ to lớn và được sử dụng cho một loại vũ khí có tính năng cao như một loại nỏ máy bắn ra một lúc đồng thời nhiều mũi tên (truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương, về tướng tài cung nỏ Cao Lỗ hẳn không phải đơn thuần chỉ là trí tưởng tượng của người xưa).


(Chử Văn Tần, “Cấu trúc xã hội Ðông Sơn”, tức chương X của
Văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam (nhiều tác giả, Hà Văn Tấn chủ biên), nxb. Khoa Học Xã Hội, 1994. Nhan đề phần trích tạm đặt.)