Kỷ niệm chiến thắng Đống Đa ở Bảo tàng Quang Trung - ảnh Lê Văn Chiến