Áo Trắng Má Hồng (hầu văn Huế, lời mới của Nguyễn Duy) sau đây sẽ do Hoàng Thanh biểu diễn...Hầu văn Huế Áo Trắng Má Hồng (HT)Xin bấm vào đây để nghe