Hát bài chòi, “… ngó xuống Tam Quan” (VQ)Xin bấm vào đây để nghe Vân Quý trình bày.