Hát bài chòi, “Chiều chiều ngó xuống...” (VQ)Xin bấm vào đây để nghe Vân Quý trình bày.