Hát bài chòi, “Chiều chiều ngó xuống...” (QT)Xin bấm vào đây để nghe.