“Tình, nghĩa” có nội dung tương tự như “yêu, thương”.

Nhưng một đằng là danh từ, một đằng là động từ. Tiếng mình không sẵn danh từ, thì mình mượn tiếng người mà nói: “tình nghĩa vợ chồng yêu thương nhau”!

Mượn, rồi “hóa” cho vừa, cho thành của mình, mượn vậy tội gì không mượn.

(Thu Tứ)Vũ Tú Nam, “Tình, nghĩa, yêu, thương”Các cụ ta nói tình bao giờ cũng đi đôi với nghĩa, yêu đi đôi với thương: tình nghĩa vợ chồng yêu thương nhau. Tình là nặng về “vì mình” còn nghĩa dứt khoát là “vì người”; yêu cũng nặng về “vì mình” mà thương dứt khoát là “vì người” (...) Các cụ ta nói “chọn bạn trăm năm” là ý nghĩa sâu xa lắm đấy, các chú ạ.


(Vũ Tú Nam,
Mùa xuân - tiếng chim, tập truyện ngắn, nxb. Văn Học, VN, 1985, tr. 203)__________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.