Hình như yêu thường tùy thuộc vào những cái gì đó không bền, chẳng hạn ngoại hình. Trong khi thương thường do những cái gì đó rất bền, chẳng hạn tính tình. Nếu quan tâm về đường xa, nên chọn người thương mình. Dĩ nhiên nếu người ấy cũng yêu mình nữa thì tuyệt vời. (TT)Vũ Tú Nam, “Tình, nghĩa, yêu, thương”
Các cụ ta nói tình bao giờ cũng đi đôi với nghĩa, yêu đi đôi với thương: tình nghĩa vợ chồng yêu thương nhau. Tình là nặng về “vì mình” còn nghĩa dứt khoát là “vì người”; yêu cũng nặng về “vì mình” mà thương dứt khoát là “vì người” (...) Các cụ ta nói “chọn bạn trăm năm” là ý nghĩa sâu xa lắm đấy, các chú ạ.


(Vũ Tú Nam,
Mùa xuân - tiếng chim, tập truyện ngắn, nxb. Văn Học, 1985, tr. 203)