Thu Tứ, “Tạp thi của Vương Duy”
Nghe có người cùng quê ra, tìm gặp để hỏi thăm về một... cái cây. Hẳn không phải bởi quý cây hơn quý cha mẹ vợ con anh em, mà bởi người ấy không phải người quen thân, chắc không rõ chuyện nhà mình... Cây hàn mai nhiệt mai gì đấy ai ở ngoài đường nhìn vào cũng thấy? Nhưng có thể người kia không để ý, không nhìn. Tin nhà không, mà tin... cây nhà có thể cũng không. Hỏi có một câu bé tí, lộ cả một nỗi nhớ nhà hơi bị to!

Nguyên văn

Quân tự cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền
Hàn mai trước hoa vị?


Dịch nghĩa

Bác từ quê ra
Hẳn biết chuyện ở quê
Ngày đi, (bên tôi) trước cái cửa sổ có màn the
Gốc hàn mai đã bắt đầu nở hoa chưa?

Dịch thơ

Bản 1:

Nghe tin bác ở quê ra
Em sang hỏi chút chuyện nhà xem sao
Nhà em mé cổng bước vào
Gốc mai đã nở nụ nào hay chưa?


Bản 2:

Nghe làng mới có người ra
Mau chân tới cửa thăm qua mấy lời
Tiện đây, hỏi bác chút thôi
Nhà tôi, mé cổng, cây mai thế nào?


Bản 3:

Phải sang hỏi bây giờ!
Mới lên, chắc biết thừa
Ngày đi, bác qua cổng
Mai nhà tôi hoa chưa?


Bản dịch thơ khác

Ở quê anh mới tới đây
Việc quê anh biết đổi thay thế nào
Hôm đi, trước cửa buồng thêu
Cây mai mùa lạnh nở nhiều hoa chưa?
(Trần Trọng Kim)

Bác ở quê nhà ra;
Việc quê nhà hẳn rõ.
Ngày đi, trước song the;
Mai nở hay chưa nở?
(Tương Như)

Ông từ quê cũ ra chơi
Chắc rằng biết rõ chuyện nơi quê nhà
Ngày đi ông có ghé qua
Bên song, hỏi gốc mai già nở chưa.
(Bùi Khánh Đản)

Từ quê anh mới ra
Chắc hẳn biết chuyện nhà
Hôm đi bên song cửa
Có thấy mai nở hoa?
(Hải Đà)


(Toàn bộ bản dịch thơ Đướng của TT đã in thành sách xuất bản năm 2017)