Chắc chắn là thế. Có điều...

Bơi hễ tập thì biết. Nhưng bơi đẹp thì phải có năng khiếu trời cho nữa, chứ không phải tập mãi mà được.

Viết hễ tập, rồi sẽ diễn được ý mình. Nhưng diễn ý cho thành lời đẹp, phải có năng khiếu trời cho nữa chứ không phải viết mãi mà thành... Nguyễn Tuân.

(Thu Tứ)Nguyễn Công Hoan, “Học bơi phải xuống nước!”Người viết văn (...) Anh muốn biết bơi thì anh phải nhảy xuống nước mà tập, chỉ đứng trên cạn mà hỏi cách thì thiên vạn cổ anh cũng chẳng biết bơi.


(Trích
Đời viết văn của tôi, như in lại trong Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 190. Nhan đề phần trích tạm đặt.)