Thu Tứ, “Nam hành biệt đệ của Vi Thừa Khánh”
Thơ Đường nhiều bài “chia tay bờ sông”. Đây là một. Thân nhau mà phải xa nhau vốn đã buồn, huống chi người sắp lên đường là người đi đày. Sông mùa này vẫn chảy lờ đờ thế, hoa rụng mấy khi ồn ào, ai có thấy như chia sẻ lòng ai thì tốt cho ai...

Nguyên văn

Ðạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Ðáo địa nhất vô thanh.


Dịch nghĩa

Nước sông dài trôi lờ đờ
Tâm sự người đi xa man mác
Hoa rụng như chia sẻ nỗi hờn
Chạm đất không một tiếng động.

Dịch thơ

Êm êm mặt nước sông dài
Bâng khuâng man mác lòng người xa quê
Hoa rơi thấm cảnh tan lìa
Lả bay nhẹ đáp như chia cơn sầu.


Bản dịch thơ khác

Êm đềm mặt nước Trường Giang
Khách xa luống những ngổn ngang mối tình
Hoa rơi dường cũng bất bình
Tả tơi xuống đất lặng thinh bùi ngùi.
(Trần Trọng Kim)

Lờ đờ dòng nước chảy
Lai láng dạ người đi
Hoa rụng như cùng hận
Lìa cành không tiếng chi!
(Khương Hữu Dụng)

Sông dài nước chảy lênh đênh,
Dặm nghìn đất khách mối tình mênh mông.
Hoa kia chia mối hận lòng,
Lúc rơi tới đất, tuyệt không tiếng gì.
(Tương Như)


(Toàn bộ bản dịch thơ Đướng của TT đã in thành sách xuất bản năm 2017)______
Tên bài nghĩa là “Đi Lĩnh Nam chia tay em trai”.