Thu Tứ, “Thế giới bây giờ” (2)QUAN HỆ TÀU – NHẬTNguyên nhân
Chiến lược của Nhật
Tàu nên làm gì


Mâu thuẫn giữa Tàu và Nhật là chia rẽ quan trọng nhất trong nội bộ người da vàng, tương đương với chia rẽ giữa Mỹ và Nga trong nội bộ người da trắng.

Nguyên nhân

Nguyên nhân căn bản là quan tâm về an ninh của Nhật trước tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh bất ngờ của Tàu.

Đã sẵn bồn chồn, gần đây lại chứng kiến thái độ hung hăng lấn lướt của Tàu ở vùng Biển Đông, Nhật càng thấy cần phải phản ứng kịp thời.

Thực ra Tàu cải tiến quốc phòng chủ yếu là để đối phó với Mỹ. Nhưng không đừng được, Nhật hình dung đó là một mối đe dọa gia tăng.

Chiến lược của Nhật

Nhật phản ứng bốn cách:

- Phát triển sâu rộng thêm liên minh quân sự với Mỹ.

- Tăng cường khả năng tự vệ, thậm chí đặt vấn đề trang bị vũ khí chủ công để đánh tới tận căn cứ địch.

- Tích cực tranh thủ, liên kết với các nước ASEAN, Úc, Ấn.

- Tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mỹ và Nhật đang hy vọng TPP sẽ có tác dụng cản trở phát triển kinh tế của Tàu. Kinh tế tự nó là một mặt trận, ngoài ra vì kinh tế là nền tảng của sức mạnh quân sự lâu dài, mọi chiến lược an ninh đều phải gồm cả biện pháp kinh tế.

Tàu nên làm gì

- Càng hết sức gấp rút cải tiến quốc phòng. Trước mắt, Tàu cần mạnh đủ để đối phó với liên minh quân sự Mỹ - Nhật. Nhìn xa, nếu ngày nào đó Tàu mạnh hơn hẳn Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương, có thể cái liên minh ấy sẽ không đánh mà tan: Nhật trở nên trung lập hoặc theo Tàu! Trong giới hạn kinh tế cho phép, Tàu nên đầu tư tối đa vào quân sự.

- Thản nhiên về việc Nhật tăng cường vũ trang, kể cả sở hữu vũ khí nguyên tử. Vì Nhật càng mạnh sẽ càng bớt theo Mỹ. Một nước Nhật mạnh nên có thể đối ngoại độc lập thì hay cho Tàu hơn là một nước Nhật yếu bắt buộc phải làm chư hầu của Mỹ (giả sử Mỹ tiếp tục mạnh).

- Tích cực tranh thủ Nhật. Đừng lấn đất. Đừng căng về quá khứ. Tìm cách phát triển hợp tác kinh tế.


2013-08-02