chiều tàn ca trưởng ễnh ương
dẫn bài “Mưa xuống” uênh oang khắp đồng
nghe mưa bằng cả tấm lòng
những trời mây cũ chập chồng trong tim...

(Thu Tứ)Chế Lan Viên, “Tiếng ễnh ương”tiếng ễnh ương chiều lĩnh xướng cơn mưa muộn
tiếng ếch xanh màu lá khoai
bản hợp xướng của những trời mây dĩ vãng
đến tự lòng anh hay tự giọt mưa trời?


1988