Phạm DuyTình Hoài Hương sau đây sẽ do Ngọc Hạ hát...Tình hoài hương (NH)Xin bấm vào đây để nghe