Hát quan họ, “Se chỉ luồn kim” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.