Sau đây là một số màn "sinh hoạt truyền thống" biểu diễn ở Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng (TP HCM).Múa rối nước, “Sinh hoạt truyền thống” (NhMrnRV)Xin bấm vào đây để xem