“Loan phượng” được biểu diễn ở Nhà hát Múa rối nước Thăng Long (Hà Nội). Cuối màn có một xuất hiện bất ngờ rất dễ thương!Múa rối nước, “Loan phượng” (NhMrnTL)Xin bấm vào đây để xem