THU TỨ TOÀN TẬP - Việt Nam - Văn học (tác giả)

Khi chọn lựa tác phẩm, chúng tôi tuyệt đối không căn cứ vào tiếng tăm của tác giả mà hoàn toàn theo cảm nhận riêng của mình.

Hầu hết bài sau đây là tập hợp những lời bàn đã đăng trên trang
gocnhin.net từ năm 2009 với thêm một lời dẫn nhập. Tất cả các bài đều được phổ biến song song vừa trên trang gocnhin.net vừa trên một số trang khác cùng vài tạp chí ấn phẩm.

Có trường hợp chúng tôi viết lời dẫn nhập khá dài. Đó chỉ do lời viết đã lâu. Từ năm 2009 chúng tôi chủ trương viết thật ngắn.

Chúng tôi không làm việc theo một thứ tự nào cả. Cũng không cố làm cho xong hẳn việc chọn lựa tác phẩm của những tác giả đã lên mục lục: có người sẽ thêm vài bài, có người sẽ thêm rất nhiều bài... Trời để cho được tiếp tục công việc độ chục năm nữa, may ra chúng tôi mới không còn để thiếu sót quá nhiều những sáng tác phẩm giá trị của nhà văn nhà thơ Việt Nam!


Xin bấm vào tên bài để xem:

Khuyết danh - Thơ dân gian (1)
Nhiều tác giả - Thơ văn yêu nước 1858-1930
Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ nôm
Đoàn Thị Điểm / Phan Huy Ích -
Chinh phụ ngâm khúc
Nguyễn Gia Thiều -
Cung oán ngâm khúc
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (1)
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (2)
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (3)
Nguyễn Du – Nghĩ về
Truyện Kiều
Nguyễn Công Trứ
Bà Huyện Thanh Quan
Cao Bá Quát
Nguyễn Khuyến
Tú Xương
Nhất Linh –
Đôi bạn
Hoàng Đạo – Để thiếu đành sao
Quách Tấn
Thạch Lam – Quà Hà Nội
Nguyễn Tuân – Một chuyến đi
Nguyễn Tuân – Lên rừng xuống biển
Nguyễn Tuân – Tây Bắc ơi
Nguyễn Tuân – Chùa Đàn
Nguyễn Hiến Lê – Tưởng vọng Bắc
Nguyễn Hiến Lê – Trìu mến Nam
Nguyễn Huy Tưởng – Chuẩn bị sống mãi
Hàn Mặc Tử - Lãng mạn siêu hình
Đoàn Văn Cừ
Vũ Bằng - Tuyển 1
Bình Nguyên Lộc – Tùy bút, thơ
Hồ Dzếnh – Thơ
Xuân Diệu – Tuyển 1
Xuân Diệu – Tuyển 2
Nam Cao – Viết trong kháng chiến
Nam Cao – Nhật ký ở rừng
Nam Cao – Bút ký kháng chiến
Nguyễn Bính giữa quê
Nguyễn Bính đi xa
Nguyễn Bính trở về
Huy Cận – Cảm xúc không gian
Huy Cận – Nhật ký yêu
Huy Cận – Tuyển 1
Huy Cận – Tuyển 2
Chế Lan Viên – Siêu hình bí ẩn
Chế Lan Viên – Tuyển 1
Chế Lan Viên – Tuyển 2
Chế Lan Viên – Tuyển 3
Quang Dũng – Tình ca chiến sĩ
Võ Phiến – Cảm xúc thời gian
Chính Hữu – Thơ về bộ đội
Phùng Cung – Lời cuối của quê
Phùng Cung – Tuyển 1
Phùng Cung – Tuyển 2
Thanh Hào – Tuyển 1
Nguyễn Hà – Tuyển 1
Lê Vĩnh Hòa – Đã một, hồn ơi
Lê Vĩnh Hòa – Nghe được tiếng chân...
Lê Vĩnh Hòa – Thời sự một thời
Lê Vĩnh Hòa – Thơ và tùy bút
Thanh Tâm Tuyền – Tiếc cho “tôi”
Trần Huiền Ân – Phú Yên
Nguyễn Đức Sơn
Tô Thùy Yên - Tuyển 1
Trịnh Công Sơn – Ca từ
Phạm Thiên Thư – Tuyển 1
Phạm Thiên Thư – Tuyển 2
Hữu Thỉnh - Tuyển 1
Vũ Hữu Định
Nguyễn Bắc Sơn
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc
Lê Thị Mây – Dịu dàng, uy nghi