THU TỨ TOÀN TẬP - Việt Nam - Văn học (tác giả)

Khi chọn lựa tác phẩm, chúng tôi tuyệt đối không căn cứ vào tiếng tăm của tác giả mà hoàn toàn theo cảm nhận riêng của mình.

Hầu hết bài sau đây là tập hợp những lời bàn đã đăng trên trang
gocnhin.net từ năm 2009 với thêm một lời dẫn nhập. Tất cả các bài đều được phổ biến song song vừa trên trang gocnhin.net vừa trên một số trang khác cùng vài tạp chí ấn phẩm.

Có trường hợp chúng tôi viết lời dẫn nhập khá dài. Đó chỉ do lời viết đã lâu. Từ năm 2009 chúng tôi chủ trương viết thật ngắn.

Chúng tôi không làm việc theo một thứ tự nào cả: chẳng hạn đến hôm nay (6-25-2017) vẫn chưa bắt đầu tập hợp lời bàn về thơ Nguyễn Du. Cũng không cố làm cho xong hẳn việc chọn lựa tác phẩm của những tác giả đã lên mục lục: có người sẽ thêm vài bài, có người sẽ thêm rất nhiều bài... Trời để cho được tiếp tục công việc độ chục năm nữa, may ra chúng tôi mới không còn để thiếu sót quá nhiều những sáng tác phẩm giá trị của nhà văn nhà thơ Việt Nam!


Xin bấm vào tên bài để xem:

Thơ dân gian – Tuyển 1 (2-2017)
Thơ văn yêu nước 1858-1930 (2012)
Nguyễn Trãi – Nguyễn Bỉnh Khiêm (2011)
Chinh phụ ngâm khúc (2013)
Nguyễn Gia Thiều (2012)
Nguyễn Du – Nghĩ về
Truyện Kiều (8-2015)
Nguyễn Công Trứ (2012)
Bà Huyện Thanh Quan (2011)
Cao Bá Quát (2011)
Nguyễn Khuyến (2012)
Tú Xương (2011)
Nhất Linh – Đôi bạn (2011)
Hoàng Đạo – Để thiếu đành sao (2008)
Quách Tấn (2012)
Thạch Lam – Quà Hà Nội (2013)
Nguyễn Tuân – Một chuyến đi (2011)
Nguyễn Tuân – Lên rừng xuống biển (2012)
Nguyễn Tuân – Tây Bắc ơi (2013)
Nguyễn Tuân – Chùa Đàn (2013)
Nguyễn Hiến Lê – Tưởng vọng Bắc (2013)
Nguyễn Hiến Lê – Trìu mến Nam (2013)
Nguyễn Huy Tưởng – Chuẩn bị sống mãi (2016)
Hàn Mặc Tử - Lãng mạn siêu hình (2003) (1)
Đoàn Văn Cừ (2011)
Vũ Bằng – Tuyển 1 (2013)
Bình Nguyên Lộc – Tùy bút, thơ (2013)
Hồ Dzếnh – Thơ (2011)
Xuân Diệu – Tuyển 1 (2012)
Xuân Diệu – Tuyển 2 (2013)
Nam Cao – Viết trong kháng chiến (2016)
Nam Cao – Nhật ký ở rừng (2016)
Nam Cao – Bút ký kháng chiến (2016)
Nguyễn Bính giữa quê (2016)
Nguyễn Bính đi xa (2016)
Nguyễn Bính trở về (2016)
Huy Cận – Cảm xúc không gian (2003)
Huy Cận – Nhật ký yêu (2011)
Huy Cận – Tuyển 1 (2013)
Huy Cận – Tuyển 2 (2014)
Chế Lan Viên – Siêu hình bí ẩn (2003) (3)
Chế Lan Viên – Tuyển 1 (2012)
Chế Lan Viên – Tuyển 2 (2013)
Chế Lan Viên – Tuyển 3 (2013)
Quang Dũng – Thơ (2011)
Võ Phiến – Cảm xúc thời gian (2003) (4)
Phùng Cung – Lời cuối của quê (2007)
Phùng Cung – Tuyển 1 (2012)
Phùng Cung – Tuyển 2 (2013)
Thanh Hào – Tuyển 1 (2013)
Nguyễn Hà – Tuyển 1 (2013)
Lê Vĩnh Hòa – Đã một, hồn ơi (2017-03)
Lê Vĩnh Hòa – Nghe được tiếng chân... (2017-05)
Lê Vĩnh Hòa – Thời sự một thời (2017-06)
Lê Vĩnh Hòa – Thơ và tùy bút (2017-04)
Trần Huiền Ân – Ký quê hương (2013)
Nguyễn Đức Sơn (2011)
Tô Thùy Yên – Tuyển 1 (2012)
Trịnh Công Sơn – Ca từ (2004) (5)
Phạm Thiên Thư – Tuyển 1 (2011)
Phạm Thiên Thư – Hiên hoa vàng (2014)
Hữu Thỉnh – Thanh thản, buồn tênh (2017)
Vũ Hữu Định (2012)
Nguyễn Bắc Sơn (2011)
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc (2012)
Lê Thị Mây – Dịu dàng, uy nghi (2016)_________
Tác giả xếp theo năm sinh. Con số trong ngoặc đơn là năm viết hoặc năm chúng tôi tập hợp lời bàn thành bài viết.
(1) Tên cũ là “Lụt trăng mưa sao”.
(2) Bài này rút ra từ bài “Đất ở đất đi” viết năm 2003. Việc rút (và sửa) làm năm 2012.
(3) Xem chú thích 2.
(4) Xem chú thích 2.
(5) Tên cũ là “Em sóng em mưa”.