THU TỨ TOÀN TẬP - Việt Nam - Văn học (tác giả)

Khi chọn lựa, chúng tôi tuyệt đối không căn cứ vào tiếng tăm mà hoàn toàn theo cảm nhận riêng của mình.

Hầu hết các bài là tập hợp những lời bàn tác phẩm đã đăng trên trang
gocnhin.net với thêm một lời dẫn nhập.

Có những trường hợp lời dẫn nhập khá dài. Đó chỉ do lời viết đã lâu. Từ lâu chúng tôi chủ trương viết thật ngắn.

Chúng tôi không viết theo một thứ tự nào cả. Cũng không cố viết cho xong hẳn một tác giả nào. Trời để cho được tiếp tục công việc độ chục năm nữa (năm nay 2018), may ra chúng tôi mới không còn để thiếu sót quá nhiều những sáng tác phẩm giá trị của nhà văn nhà thơ Việt Nam!


Xin bấm vào tên bài để xem:

Khuyết danh - Thơ dân gian (1)
Nhiều tác giả - Thơ văn yêu nước 1858-1930
Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thơ nôm
Đoàn Thị Điểm / Phan Huy Ích -
Chinh phụ ngâm khúc
Nguyễn Gia Thiều -
Cung oán ngâm khúc
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (1)
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (2)
Nguyễn Du – Đọc
Truyện Kiều (3)
Nguyễn Du – Nghĩ về
Truyện Kiều
Nguyễn Công Trứ - Hát hay, hay hát
Bà Huyện Thanh Quan - Đạm nhã, đằm thắm
Cao Bá Quát - Giá chỉ hát nói thôi…
Nguyễn Khuyến - Đưa quê vào thơ
Tú Xương - Một nhà nho Nôm
Nhất Linh –
Đôi bạn
Hoàng Đạo – Để thiếu đành sao
Quách Tấn - Những giọt sau mùa
Thạch Lam – Quà Hà Nội
Nguyễn Tuân – Tổng quan văn nghiệp
Nguyễn Tuân – Một chuyến đi
Nguyễn Tuân – Vang bóng một thời (sẽ viết)
Nguyễn Tuân – Tùy bút (sẽ viết)
Nguyễn Tuân – Chùa Đàn
Nguyễn Tuân – Bút ký kháng chiến (1)
Nguyễn Tuân – Bút ký kháng chiến (2)
Nguyễn Tuân – Bút ký kháng chiến (3)
Nguyễn Tuân – Bút ký kháng chiến (4)
Nguyễn Tuân – Bút ký kháng chiến (5)
Nguyễn Tuân – Lên non xuống bể (1) (đang viết lại)
Nguyễn Tuân – Lên non xuống bể (2) (đang viết lại)
Nguyễn Tuân – Một thoáng Hà Nội (1) (sẽ viết)
Nguyễn Tuân – Một thoáng Hà Nội (2) (sẽ viết)
Nguyễn Hiến Lê – Tưởng vọng Bắc
Nguyễn Hiến Lê – Trìu mến Nam
Nguyễn Huy Tưởng – Chuẩn bị sống mãi
Hàn Mặc Tử - Lãng mạn siêu hình
Đoàn Văn Cừ
Vũ Bằng - Tuyển 1
Bình Nguyên Lộc – Tùy bút, thơ
Hồ Dzếnh – Thơ
Xuân Diệu – Tuyển 1
Xuân Diệu – Tuyển 2
Nam Cao – Viết trong kháng chiến
Nam Cao – Nhật ký ở rừng
Nam Cao – Bút ký kháng chiến
Nguyễn Bính – Thơ giữa quê
Nguyễn Bính – Thơ đi xa (sẽ viết)
Nguyễn Bính – Thơ trở về
Huy Cận – Cảm xúc không gian
Huy Cận – Nhật ký yêu
Huy Cận – Tuyển 1
Huy Cận – Tuyển 2
Tố Hữu – Tổng quan thi nghiệp (sẽ viết)
Tố Hữu – Thơ từ 10-1937 đến 8/1945 (sẽ viết)
Tố Hữu – Thơ từ 9/1945 tới 10/1954 (sẽ viết)
Tố Hữu – Thơ từ 1/1955 tới 5/1975 (sẽ viết)
Tố Hữu – Thơ từ 5/1975 tới 12/1992 (sẽ viết)
Chế Lan Viên – Tổng quan thi nghiệp (sẽ viết)
Chế Lan Viên – Siêu hình bí ẩn
Chế Lan Viên – Tuyển 1
Chế Lan Viên – Tuyển 2
Chế Lan Viên – Tuyển 3
Quang Dũng – Tình ca chiến sĩ
Nguyễn Đình Thi – Tổng quan văn thi nghiệp (sẽ viết)
Nguyễn Đình Thi – Thơ yêu nước yêu em
Nguyễn Đình Thi – Truyện về thời trước Cách mạng (sẽ viết)
Nguyễn Đình Thi – Truyện về thời đánh Pháp (sẽ viết)
Nguyễn Đình Thi – Truyện về thời đánh Mỹ (sẽ viết)
Võ Phiến – Tổng quan văn nghiệp (sẽ viết)
Võ Phiến – Cảm xúc thời gian
Chính Hữu – Thơ về bộ đội
Mai Thảo – Ân hận khôn nguôi
Phùng Cung – Lời cuối của quê
Phùng Cung – Tuyển 1
Phùng Cung – Tuyển 2
Thanh Hào – Tuyển 1
Nguyễn Hà – Tuyển 1
Lê Vĩnh Hòa – Đã một, hồn ơi
Lê Vĩnh Hòa – Nghe được tiếng chân...
Lê Vĩnh Hòa – Thời sự một thời
Lê Vĩnh Hòa – Thơ và tùy bút
Thanh Tâm Tuyền – Tù nhân của hư danh
Trần Huiền Ân – Phú Yên
Nguyễn Đức Sơn
Tô Thùy Yên - Tuyển 1
Trịnh Công Sơn – Ca từ
Phạm Thiên Thư – Tuyển 1
Phạm Thiên Thư – Tuyển 2
Hữu Thỉnh – Thanh thản, buồn tênh
Hữu Thỉnh – Thơ về người lính nông dân (sẽ viết)
Vũ Hữu Định
Nguyễn Bắc Sơn
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc
Lê Thị Mây – Dịu dàng, uy nghi
Trần Đăng Khoa – Quê vẫn còn thơ