“Thua vật chất, mất tinh thần, bỏ tinh thần”: thấy người ta giàu mạnh hơn, đâm khiếp sợ, bèn đem vất giá trị tinh thần của mình.(1) Người Việt đang vừa thẳng cánh vất sạch văn hóa Việt, vừa hồ hởi bưng trọn gói văn hóa Tây về!

Gói Tây lắm thứ: có thứ hạt mọc thành nền kinh tế ai cũng ước ao, có thứ hạt mọc thành sức mạnh quân sự ai cũng nể vì, nhưng lại có cả những thứ vi trùng gây bệnh bạo động, bệnh... ly dị v.v. đấy! Phan Ngọc than thở về thứ “văn hóa kỳ quặc” đang “đầu độc tâm hồn” người Việt. Rước vi trùng vào cơ thể, sinh bệnh là tự nhiên. Những bệnh ấy Tây thừa phương tiện còn không chữa được, ta bây giờ chữa thế nào?!

(Thu Tứ)

(1) Trong lời nói đầu sách
Tìm tòi và suy nghĩ (TT, 2005).Phan Ngọc, “Văn hóa kỳ quặc”Gia đình Việt Nam đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Một thứ văn hóa kỳ quặc chỉ thâu tóm trong hai nguyên lý là xác thịt và đồng tiền đang đầu độc tâm hồn. Ðâu đâu cũng nghe "Anh yêu em, em yêu anh" như cháy nhà. Nhưng tỷ lệ ly dị lại tăng lên đến chóng mặt.

Con cái các gia đình cha mẹ li dị bị tổn thương về tình cảm từ bé, khó lòng trở thành những người phục vụ nhân dân mẫu mực.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, trang 74-75)

___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.