Đây “Hùng”:Đây “Lạc”:Có phải là “rất giống nhau”?Lê Mạnh Hùng, “Hùng Vương hay Lạc Vương”Henri Maspero (...) chủ trương rằng phải gọi là Lạc vương chứ không thể gọi là Hùng vương được. Theo ông chữ Lạc và chữ Hùng trong Hán tự viết rất giống nhau vì vậy người ta có thể sao chép lại nhầm một cách rất dễ dàng. Và việc gọi Hùng vương trong khi (lại gọi) Lạc điền, Lạc dân, Lạc hầu, Lạc tướng là vô lý (...)

(Ý kiến của Maspero bị nhiều người bác bỏ vì) tất cả những cổ tích và thần thoại Việt Nam chỉ nói đến Hùng vương chứ không bao giờ nói đến Lạc vương cả (...)

Đến những năm cuối của thập kỷ 1960 (...) Nguyễn Kim Thản và Vương Lộc (cho rằng) từ “Lạc” trong thư tịch Trung Quốc viết về nước ta là một phiên âm của từ “rạc” mà trong tiếng Việt cổ và tiếng Mường có nghĩa là “nước”. Vì tiếng Hoa không có âm “r” cho nên họ đã viết thành “lạc”. Còn về danh hiệu “Hùng” thì theo Trần Quốc Vượng đó là phiên âm của từ “khun” - một từ Nam Á cổ có nghĩa là người cầm đầu, người tôn trưởng. Từ này hiện còn tồn tại trong nhiều ngôn ngữ hiện đại như tiếng Khmer, tiếng Thái và (...) tiếng Munda (...) tại vùng đông bắc Ấn-độ.


(Trích Lê Mạnh Hùng,
Nhìn lại sử Việt, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2007. Nhan đề phần trích tạm đặt.)