THU TỨ TOÀN TẬP - Tùy bút

Xin bấm vào tên bài để xem.TÙY BÚT I

Gồm 67 bài viết trong khoảng từ 1989 đến tháng 8-2015. 1989-1992: 8 bài; 1993-2006: 1 bài; 2007-2008: 55 bài (*); 2009: 3 bài; 2009 đến tháng 8-2015: 0 bài. Hầu hết đã in trong Thơ văn (2005) và Tùy bút (2008). Sau đây tất cả được chia nhóm theo nội dung, rồi xếp theo thứ tự thời điểm sáng tác.

QUÊ MÌNH

Hà Nội
Chùa giếng (2007 hay 2008)
Người nghe hát nay đâu (2008)
Sếu bây giờ ở đâu (2008)
Ngẫu lục tang thương (2008)

Huế
Liêu Anh Lạc (2007)
Huế có còn Huế? (2007)
Huế của khách du xưa (2008)
Huế vẫn còn Huế (2008)

Sài Gòn
Nhà bờ kênh (2007 hay 2008)
Trời làm cơn mưa xanh... (2007 hay 2008)
Ma me (2008)
Ngồi gốc cây Cổ Đa (2008)

Bình Định
Một chuyến thăm quê (2007 hay 2008)
Ơ hay, sim tím (2008)

Nam Định
Ao của Bé (2008)
Những gà thơ thẩn cũ (2008)

Địa phương khác
Bao giờ lại pháo (2007 hay 2008)
Am tượng cụt (2007 hay 2008)
Con cò bay lả (2007 hay 2008)
Chơi chùa uống chè (2007 hay 2008)
Bể sương sóng núi (2007 hay 2008)
Tranh đã thôi rồi (2007 hay 2008)
Dấu mưa hồng (2007 hay 2008)
Phố ban mai (2007 hay 2008)
Đà Lạt ơi, đừng nóng (2007 hay 2008)
Chỉ còn gió là quen (2007 hay 2008)
Giật mình còn ngỡ... (2007 hay 2008)
Bến đò lưng núi (2008)
Hồ vẫn đợi chờ (2008)
Sư chim sư rùa (2009)
Rày đã nên bể... (2009)

Những bài khác
Nhanh hơn cháy rừng (2002)
Miếu Bà Trưng trên núi Ngũ Lĩnh (2007)
Treo giá mạng nước (2007 hay 2008)
Chân mạng đế vương (2007 hay 2008)
Nhớ lại một thời (2007 hay 2008)
Sao nỡ, người ơi (2007 hay 2008)
Bao giờ lại đen? (2007 hay 2008)
Dê dê, bể bể, dâu dâu (2007 hay 2008)
Càng dễ đi ngang (2007 hay 2008)
Hai buổi trưa lồng (2007 hay 2008)
Ngon ơi! (2007 hay 2008)
Ăn gà nhớ vịt (2007 hay 2008)
Còn mỗi bàn tay (2007 hay 2008)
Sương muôn năm cũ (2008)
Đâu rồi quán dốc... (2008)
Cải thiện! Cải thiện!... (2008)
Như thể tìm chim (2008)
Duyên gì mà nhớ (2008)
Bắc cầu về lại ngàn lau... (2008)
Ới bánh chưng xanh lòng (2008)
Đun nồi hương cũ... (2008)
Biến to rồi (2009)

QUÊ NGƯỜI
Nhớ ma (viết 1989, sửa cho ngắn 2007)
Em gái Phù Tang (1990)
Độc hành (1990)
Hồ Điệp (1990)
Cỏ lông lốc (1991)
Lang thang (1) (1991)
Lang thang (2) (1991)
Tầm xuân (1992)
Chết tưng bừng, cũng hay! (2007 hay 2008)
Cho biết sự tình (2007 hay 2008)
Một chết, hai hóa (2007 hay 2008)
Như mây đầu non (2008)
Thiền cà-phê (2008)
Chỉ được cái to (2008)


TÙY BÚT II

Gồm những bài viết từ tháng 8-2015. Cho đến tháng 6-2016: 9 bài.

Mấy ngày Côn Đảo (2015)
Anh linh hiển hiện (2015)
Đất lửa nở hoa (2015)
Xanh ơi, có nhớ… (2015)
Một thoáng Hội An (2015)
Dâu bể trên non (2016)
Đá Cô Lin (2016)
Dâu bể trùng khơi (2016)
Từ pông-tông lên hoa (2016)
Thơm mãi nghìn năm (2016)


________
(*) Nhiều bài viết trong khoảng 2007-2008 là về những chuyện có thể đã cũ đến hơn hai mươi năm rồi. Năm 2007 chúng tôi chợt nảy ý cố viết tùy bút sao cho thật ngắn và đã thường hướng về quá khứ khá xa để tìm nguồn cảm hứng. Khi in thành tập Tùy bút (2008), tất cả các bài tùy bút thật ngắn này đều có nhan đề dài chỉ đúng một chữ.