THU TỨ TOÀN TẬP - Đọc thơ làm thơ

Bùi Giáng có lần viết: “Thơ là cái gì không thể bàn tới, không thể dịch, diễn gì được (...) muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể làm một bài thơ khác.”(1)

Chúng tôi vốn bàn thơ cũng theo cái tinh thần “làm bài khác”, nhưng trong một thời gian khá dài chỉ viết lời bàn của mình thành văn xuôi. Một hôm chợt nghĩ đã cố viết văn xuôi cho thơ, sao không viết hẳn thành thơ? Mới bèn từ lúc ấy, lai rai bàn thơ thành thơ...(2)

Thi thoảng đọc bài văn xuôi thấy có chất thơ, cũng bàn thành thơ...

Lại có khi đọc kinh Phật, rồi cũng đem ra “diễn ca” luôn cái hiểu của mình!
Xin bấm vào tên bài để xem:

Ca dao – Chiếu xanh trải xuống...
Ca dao – Rồi sẽ, biết đâu...
Hương Hải – Nhạn và bóng
Chu Mạnh Trinh – Hương Sơn nhật trình (2013-09)
Đặng Xuân Viện – Cao ngâm Nam Hoa (2014-01)
Tản Đà – Kỷ niệm hái hoa đào
Tản Đà – Còn chơi (2013-08)
Tản Đà – Nhớ chị hàng cau (2013-08)
Tản Đà – Con gái hái dâu (2013-09)
Tản Đà – Trông giăng cảm tưởng (2013-12)
Nguyễn Mạnh Hồng – Một cuộc thưởng ca (1) (2014-02)
Quách Tấn – Hiu quạnh
Nguyễn Tuân – Nằm thuyền đêm mưa (2014-01)
Võ Nguyên Giáp – Nam hành đầu 1946 (2014-02)
Trần Huyền Trân – Mưa đêm lều vó (2013-11)
Xuân Diệu – Cảm xúc
Xuân Diệu – Tình thứ nhất
Xuân Diệu – Xa cách
Xuân Diệu – Yêu mến (2103-06)
Xuân Diệu – Anh về Ấm Thượng... (2013-08)
Xuân Diệu – Tình qua (2013-09)
Xuân Diệu – Đàn nguyệt, đàn nhị, nhà thơ (2014-01)
Xuân Diệu – Thơ duyên (2014-02)
Hồ Dzếnh – Tưởng chuyện ngàn sau
Vũ Hoàng Chương – Trả ta Sông Núi
Nguyễn Bính – Xuân về (2013-07)
Nguyễn Bính – Chiều thu (2013-09)
Nguyễn Bính – Xuân vẫn tha hương (2014-01)
Huy Cận – Anh viết bài thơ
Huy Cận – Áo trắng
Huy Cận – Bếp đêm vũ trụ (2013-07)
Huy Cận – Chiều thu quê hương (2013-04)
Huy Cận – Một ngày lên (2013-05)
Huy Cận – Đêm đầu hè (2013-06)
Huy Cận – Tưởng nghe thầm (2013-06)
Huy Cận – Xuân hành (2013-07)
Huy Cận – Áo xuân (2013-09)
Huy Cận – Ta nằm lưng núi (2013-10)
Huy Cận – Suối (2013-11)
Huy Cận – Mưa luồn (2014-03)
Huy Cận – Trời, biển, gió... (2014-04)
Huy Cận – Có những ban mai (2014-07)
Chế Lan Viên – Vườn quê
Chế Lan Viên – Thơ và bạn đọc
Chế Lan Viên – Hoa sữa
Chế Lan Viên – Thua ong
Chế Lan Viên – Lên gác
Chế Lan Viên – Mở và khép
Chế Lan Viên – Một nửa
Chế Lan Viên – Người yêu ở Việt Nam
Chế Lan Viên – Quả bàng vàng
Chế Lan Viên – Vô phương
Chế Lan Viên – Tiếng ễnh ương (2013-08)
Chế Lan Viên – Ngọc sau cùng (2013-11)
Chế Lan Viên – Đêm hò từ tạ (2013-12)
Chế Lan Viên – Loài ong không cánh (2014-07)
Chế Lan Viên – Mẹ dân dã (2017-05)
Tố Hữu – Có mẹ và MẸ (2014-04)
Nguyễn Xuân Sanh – Trước xuân, thăm chùa Hương
Quang Dũng – Chiều núi mưa rào (2013-09)
Hoàng Cầm – Sách trời (2013-06)
Thích Thanh Từ – Hiểu Tâm kinh (1)
Thích Thanh Từ – Hiểu Tâm kinh (2)
Thích Thanh Từ – Hiểu Tâm kinh (3)
Thích Thanh Từ – Hiểu Tâm kinh (4)
Thích Thanh Từ – Hiểu Tâm kinh (5)
Nguyễn Đình Thi – Vỡ bờ (2014-03)
Nguyễn Đình Thi – Người tử sĩ (2015-12)
Bùi Giáng – Mây chiều nay (2013-06)
Bùi Giáng – Người điên
Bùi Giáng – Ngôn ngữ người điên
Bùi Giáng – Vui và buồn
Bùi Giáng – Thu (3) (2013-10)
Bùi Giáng – Chuyện bữa trước bữa sau (2013-10)
Bùi Giáng – Chào Nguyên Xuân (2014-02)
Bùi Giáng – Thần tiên bất ngờ (2014-04)
Bùi Giáng – Ở đời chút kỷ niệm cỏ thơm (2014-07)
Bùi Giáng – Xa cõi đi về (2014-11)
Chính Hữu – Duyệt binh (2013-04)
Phùng Cung – Đêm cuối thu
Phùng Cung – Vay
Phùng Cung – Vết thơm
Phùng Cung – Khẽ nhìn
Phùng Cung – Một đốm sao
Phùng Cung – Chơi hoa thị (hoài niệm) (2013-04)
Phùng Cung – Buổi sáng vui (2013-08)
Phùng Cung – Nắng hoang (2013-08)
Nguyễn Hà – Hương thị ngoại thành (2013-06)
Nguyễn Hà – Thịt chó nhà sàn (2013-06)
Nguyễn Hà – Ăn ốc trông trăng (2013-07)
Nguyễn Hà – Quả hồng mùa thu (2013-08)
Băng Sơn – Bài thơ áo dài (2013-10)
Băng Sơn – Cây xanh nét riêng Hà Nội (2013-12)
Lê Vĩnh Hòa – Màu áo quê hương (2013-12)
Lê Vĩnh Hòa – Anh về (2014-01)
Lê Vĩnh Hòa – Nắng mùa xuân (2014-02)
Thanh Tâm Tuyền – Ngã trên núi...
Thanh Tâm Tuyền – Trú mưa trên phố Hòa Hưng (2013-05)
Thanh Tâm Tuyền – Trưa tháng chín trên đồi cọ (2013-11)
Trần Huiền Ân – Nắng tháng chạp (2013-11)
Nguyễn Đức Sơn – Huyệt sâu
Nguyễn Đức Sơn – Ngẫu cảm
Nguyễn Đức Sơn – Mưa trên thung lũng
Nguyễn Đức Sơn – Một mình giả vờ chết... (2013-08)
Nguyễn Đức Sơn – Một mình nằm thở
Nguyễn Đức Sơn – Một mình đi luồn...
Phạm Thiên Thư – Trên hiên hoa vàng (1) (2013-08)
Phạm Thiên Thư – Thị trấn hồng (2014-05)
Trần Vấn Lệ - Ôi một chiều rất thơ
Lê Tất Điều – Đong đưa lá trúc
Phạm Đức – Ban mai
Hoàng Ngọc Tuấn – Cô bé treo mùng
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc (2)
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc (3)
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc (4)
Hoàng Ngọc Tuấn – Thư về đường Sơn Cúc (5)
Nguyễn Duy – Đò Lèn (2014-05)
Khuất Quang Thụy – Bông hồng trắng (2014-10)
Võ Chân Cửu – Phố chợ (2014-02)
Lê Thị Mây – Rồi tóc (2016-08)
Đỗ Trọng Khơi – Dậy hương (2013-05)
Nguyễn Ngọc Tư – Đôi bờ thương nhớ

____________
Tên tác giả xếp theo thứ tự năm sinh, tên tác phẩm xếp ngẫu nhiên.
(1)
Đi vào cõi thơ, quyển I.
(2) Chúng tôi bắt đầu “làm bài khác” từ khoảng đầu năm 2012, nhưng mãi đến tháng 4-2013 mới bắt đầu ghi thời điểm làm. Năm tháng trong ngoặc đơn theo sau tên mỗi bài thơ là thời điểm làm “bài khác”. Tất cả những bài không có ngoặc đơn đều làm trong khoảng từ đầu năm 2012 tới tháng 4-2013.