THU TỨ TOÀN TẬP - Sống rồi thơ


Chúng tôi làm thơ từ năm 1988. Một số bài đã đăng trên các tạp chí văn học hải ngoại. Nhiều bài đã in vào tập Thơ văn (2005). Khi trang gocnhin.net đi vào hoạt động tháng 4-2009, chúng tôi bắt đầu đưa thơ mình lên trang này. Sau đây là những bài đã lên.


Xin bấm vào tên bài để xem:

Đèo sương (1989)
Đỉnh ốc (1989)
Lại thôi (1995)
Thơ vỏ ốc (1995)
Tuổi bốn mươi yêu (1995)
Bố khỉ (1996)
Chờ ghép phổi tim (1996)
Có gì đâu (1996)
Đi ngang nhà cũ (1996)
Liêu Anh Lạc (1996)
Nào ngờ (1996)
Phải yêu đúng vào vua (1996)
Phúc Lộc Thọ (1996)
Ráp thử (1996)
Tháng sáu (1996)
Thơ quả (1996)
Thơ quốc lủi (1996)
Thơ suối (1996)
Yêu sông (1996)
Ăn quả (1997)
Bánh tét (1997)
Chẳng có gì (1997)
Chê thây ma (1997)
Đa dạng thơ (1997)
Đời, thơ và vần (1997)
Đừng chảy, máu ơi (1997)
Gió cuối năm (1997)
Hương vị của nghìn năm (1997)
Làm lại (1997)
Làm thơ, đánh nhau (1997)
Mấy bài cờ (1997)
Một mình (1997)
Mưa nam mưa bắc (1997)
Nghe chim (1997)
Nhìn (1997)
Quen lạ xa gần (1997)
Sau mưa (1997)
Tề Thiên Đại Thánh (1997)
Thơ nhựa cây (1997)
Tóc ơi... (1997)
Chống rét (1998)
Sáng tạo (1998)
Có phải thế không (2000)
Cũng phải (2000)
Đen láy quay đi (2000)
Một thoáng Sa Pa (2000)
Ngẫu hứng tương đối 1, 2 (2000)
Ngẫu hứng tương đối 3 (2000)
Thơ phin (2000)
Thương thế (2000)
Tim sông, tim người (2000)
Vui đơn giản (2000)
Biển và trai (2001)
Chiêng trống đấy (2001)
Có trống có thùng (2001)
Đọc thơ, nghe trống nghe chiêng (2001)
Quán tưởng (2001)
Đi và đến (2002)
Nóng quá anh ơi (2002)
Bền mãi hương quê (2006)
Cà-phê Bãi Trước (2006)
Chăn hoa (2006)
Chọn lựa tiên đề (2006)
Đổi cái góc nhìn (1) (2006)
Bến (2007)
Đẹp vắng (2007)
Bờ xưa (2007)
Cò (2007)
Đêm Tam Đảo (2007)
Đổi cái góc nhìn (2) (2007)
Hoa gạo (1) (2007)
Hoa gạo (2) (2007)
Hoa thổ cẩm (2007)
Mưa hồng (2007)
Sư chim sư rùa (2007)
... mà vẫn cứ làm (2011)
Thần thánh (2014)
Thơ tem (2014)
Chuông (2014)
Viếng Cổ Thành mới (1) (2015)
Viếng Cổ Thành mới (2) (2015)
Thăm Mồ Hôi Đá (2015)