THU TỨ TOÀN TẬP - Thơ (1)

Đây là thơ có nội dung xuất phát trực tiếp từ đời sống.Xin bấm vào tên cụm hay tên bài để xem:

THƠ TỪNG CỤM (đang tổ chức, chưa đủ các cụm, chưa cụm nào xong)

Đất nước – Tưởng niệm I
Quê hương – Cảnh sắc I
Quê hương – Cảnh sắc II
Quê hương – Hương vị I
Quê hương – Hương vị II
Quê hương – Những mảnh đời
Quê hương – Dâu bể
Nhận thức triết lý I
Nhận thức nghệ thuật I
Nhận thức nghệ thuật II
Trải nghiệm sống I
Riêng tư – Hoài niệm I
Riêng tư – Hoài niệm II
Nội dung khác

THƠ TỪNG BÀI

Đèo sương (1989)
Đỉnh ốc (1989)
Thơ vỏ ốc (1995)
Bố khỉ (1996)
Đi ngang nhà cũ (1996)
Liêu Anh Lạc (1996)
Phải yêu đúng vào vua (1996)
Thơ quả (1996)
Thơ rượu (1996)
Thơ suối (1996)
Ăn quả (1997)
Chẳng có gì (1997)
Chê thây ma (1997)
Đời và vần (1997)
Giấu (1997)
Gió cuối năm (1997)
Hương vị của nghìn năm (1997)
Mấy bài cờ (1997)
Mưa nam mưa bắc (1997)
Nghe chim (1997)
Nhìn (1997)
Quen lạ xa gần (1997)
Sau mưa (1997)
Chống rét (1998)
Một thoáng Sa Pa (2000)
Thơ phin (2000)
Thương thế (2000)
Tim sông, tim người (2000)
Vui đơn giản (2000)
Quán tưởng (2001)
Đi và đến (2002)
Nóng quá anh ơi (2002)
Bền mãi hương quê (2006)
Cà-phê Bãi Trước (2006)
Chăn hoa (2006)
Chọn lựa tiên đề (2006)
Đổi cái góc nhìn (1) (2006)
Bến bàng (2007)
Đẹp vắng (2007)
Bờ xưa (2007)
Cò (2007)
Đêm Tam Đảo (2007)
Đổi cái góc nhìn (2) (2007)
Suối Yến (2007)
Hoa trong thổ cẩm (2007)
Mưa hồng (2007)
Sư chim sư rùa (2007)
... mà vẫn cứ làm (2011)
Thơ tem (2014)
Chuông kỷ niệm (2014)
Thành cổ Quảng Trị (1) (2015)
Thành cổ Quảng Trị (2) (2015)
Sông Thạch Hãn (2015)
Đêm bến Ninh Kiều (2017)
Đèo Lũng Lô (2019)
Vỏ “na”” (2019)
Cồn Cỏ (2019)