Lưu Hữu PhướcBạch Đằng Giang sau đây sẽ do Nguyễn Hồng Nhung và Y Phương hát...Bạch Đằng giang (NHN, YP)Xin bấm vào đây để nghe