Chuyện này chúng tôi từng trình bày trong bài viết “Oai như gái Việt” (xin bấm vào tên bài để xem).

Nguyễn Văn Huyên viết
Văn minh Việt Nam bằng tiếng Pháp hẳn là để giáo dục thực dân Pháp. Những kẻ xâm lược ấy hiểu sai đến mức quái dị địa vị của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam truyền thống. Ở đây chính xã hội Tây phương truyền thống mới là có vấn đề cực to. Miệng thì bình quyền, bình đẳng, nhưng thậm chí ngay tận bây giờ ở bên Tây cái thái độ “sexist” (kỳ thị giới tính) vẫn còn thấy được ở không ít đàn ông!

Không phải chỉ có Tây hiểu sai văn hóa ta đâu. Luôn có một số người Việt Nam hiểu sai văn hóa Việt Nam thậm chí còn tệ hơn Tây! Chỉ khi nào Việt Nam giàu bằng Tây thì họ mới thấy được sự thực.

(Thu Tứ)Nguyễn Văn Huyên, “Địa vị người vợ Việt Nam”
Vợ là người chỉ huy việc nhà (...) Hầu như bao giờ vợ cũng giữ tiền bạc, quản lý của cải, giải quyết các khoản chi tiêu, thu lợi tức (...) sẽ là phạm sai lầm nghiêm trọng nếu tin rằng người vợ bị biến thành nô lệ, khi so sánh địa vị của người vợ với thân phận của một người đầy tớ gái (...) Người vợ Việt Nam được chồng trân trọng, được con cái kính nể, chiếm một chỗ đứng cao trong gia đình (...) nhiều khi có vai trò gây dựng cơ nghiệp cho gia đình (...)


(Nguyễn Văn Huyên,
Văn minh Việt Nam, nguyên tác tiếng Pháp in năm 1944. Đây là bản dịch Ðỗ Trọng Quang, nxb. Hội Nhà Văn in năm 2005.)