Mùa Xuân, Làng Lúa Làng Hoa sau đây sẽ do Trung Anh hát...Ngọc Khuê, Mùa xuân, làng lúa làng hoa (TA)Xin bấm vào đây để nghe